Overheids-IZW

Verkorte aanduiding voor een overheidsinstelling zonder winstoogmerk.