Onderwijsrichting SOI

De plaats van opleidingen in de Standaard Onderwijsindeling (SOI) op basis van de maatschappelijke sector of het wetenschapsgebied waarop de opleiding gericht is.
De onderwijsrichting SOI heeft betrekking op de aard van het onderwijs, dus niet op de denominatie van de onderwijsinstelling, noch op het soort onderwijsinstelling of de onderwijsmethode. De SOI deelt de richting van een opleiding hiërarchisch in naar sectorgroepen, (sub-)sectoren, rubrieksgroepen en rubrieken. Hierbij vormen de sectorgroepen het hoogste aggregatieniveau en de rubrieken het laagste aggregatieniveau.

In tegenstelling tot eerdere edities van de SOI sluit de richtingsindeling van de SOI 2006 op het laagste aggregatieniveau, de rubriek, geheel aan bij de indeling naar 'fields of education and training' van de ISCED. In de SOI 2006 is, net zoals in de ISCED, de inhoud van het onderwijs doorslaggevend voor de richting. In eerdere edities van de SOI was de richting gebaseerd op de maatschappelijke sector waartoe een opleiding voorbereid.