Overige kapitaaloverdracht

Kapitaaloverdracht die geen investeringsbijdrage of vermogensheffing is.