Overwerken

Het regelmatig buiten de vastgestelde werktijden werken waardoor het aantal contractuele arbeidsuren wordt overschreden.
In de Enquête beroepsbevolking (EBB) wordt aan werknemers gevraagd of ze
overwerken. Dit kan betaald of onbetaald overwerk zijn. Zowel langer op het werk blijven, als werk mee naar huis nemen wordt gerekend tot overwerk. Mensen kunnen aangeven regelmatig, soms of nooit over te werken. Alleen de mensen die aangeven dat ze regelmatig overwerken worden meegenomen in de cijfers.