Overige overdekte sportaccommodatie

Een accommodatie met een of meer sportruimten, maar zonder sportzaal, sporthal of tennishal.