Opleidingsvorm

Het onderscheid tussen voltijd-, deeltijd- en duaal onderwijs.
Voltijdonderwijs is dagonderwijs, dat op doordeweekse dagen wordt gegeven. Meestal is er een wettelijk minimumaantal lesuren.

Deeltijdonderwijs is onderwijs voor personen die hun studie willen combineren met andere bezigheden, zoals werk, zorgtaken of vrijwilligerswerk. Bij deeltijdonderwijs vinden de lessen of colleges op aangepaste tijden plaats, bijvoorbeeld op een aantal middagen of avonden per week. In vergelijking met het voltijdonderwijs worden er minder lessen of colleges gegeven, maar neemt zelfstudie een belangrijker plaats in.
Het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs wordt in deeltijd gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om studies in het middelbaar beroepsonderwijs en in het hoger onderwijs in deeltijd te volgen

Duaal onderwijs is onderwijs waarbij werken en leren worden gecombineerd. Duaal leren is meer dan stage lopen. De leerprocessen op school en op de werkplek vullen elkaar aan en versterken elkaar. Soms krijgt een scholier of student opdrachten vanuit de opleiding mee die op de werkplek moeten worden uitgevoerd. Omgekeerd komt de opgedane werkervaring terug in de lessen of colleges van de opleiding die men volgt. Duale opleidingen komen vooral voor in het middelbaar beroepsonderwijs (bbl) en het hoger beroepsonderwijs.