Onbetaalde arbeid (TBO)

Het verrichten van onbetaalde productieve activiteiten. Dit omvat huishoudelijke werkzaamheden, kinderverzorging, vrijwilligerswerk, hulp aan en verzorging van anderen, klussen en karweitjes, en de met deze activiteiten gemoeide reistijd.
Definitie volgens het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO). Conform deze definitie worden ook werkzaamheden in het eigen huishouden, verzorging van eigen kinderen e.d. tot onbetaalde arbeid gerekend. Activiteiten die niet aan derden kunnen worden uitbesteed, zoals studie, worden niet als zodanig aangemerkt. Sinds 1997 vindt actualisering van dit gegeven alleen nog plaats in het kader van de Statline-publicatie 'Sociale Monitor' waarbij echter, in tegenstelling tot voorgaande jaren en in afwijking van de definitie, de reistijd buiten beschouwing blijft.