onbenut arbeidspotentieel

Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit:

1) personen zonder betaald werk:
- werklozen: personen die recent naar werk hebben gezocht én hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn;
- potentieel additionele beroepsbevolking: personen die recent naar werk hebben gezocht maar hiervoor niet op korte termijn beschikbaar zijn, of andersom: personen die op korte termijn beschikbaar zijn voor werk maar hiernaar niet recent hebben gezocht.

2) personen met betaald werk:
- onderbenutte deeltijdwerkers: personen die in deeltijd werken en meer willen gaan werken en hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn.