Onbenut arbeidspotentieel

1) personen zonder betaald werk:
- werklozen: personen die recent naar werk hebben gezocht én hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn;
- semiwerklozen: personen die recent naar werk hebben gezocht maar hiervoor niet op korte termijn beschikbaar zijn, of andersom: personen die op korte termijn beschikbaar zijn voor werk maar hiernaar niet recent hebben gezocht.

2) personen met betaald werk:
- onderbenutte deeltijdwerkers: personen die in deeltijd werken en meer willen gaan werken en hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn.
Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, omschrijft het onbenut arbeidspotentieel als ‘labour market slack’. De International Labour Organization (ILO) spreekt van ‘labour underutilization’. Beide organisaties hanteren ook de omschrijvingen ‘unmet demand / need for employment’. Semiwerklozen worden door Eurostat aangeduid met ‘potential additional labour force’ en door de ILO met ‘potential labour force’.