Overig huishouden

Particulier huishouden dat uitsluitend bestaat uit overige leden.