Overige correcties (bevolking)

Verschillen in de omvang en samenstelling van de bevolking tussen twee opeenvolgende jaren die niet kunnen worden verklaard uit de door de gemeenten gedurende het jaar doorgevoerde wijzigingen in de bevolkingsregisters.