Overheidsinstelling zonder winstoogmerk (IZWo)

Een instelling zonder winstoogmerk die onder toezicht staat en hoofdzakelijk wordt gefinancierd door de overheid.
Toezicht wordt gedefinieerd als de mogelijkheid om het algemene beleid of het programma van een institutionele eenheid te bepalen, zo nodig door hiervoor geschikte directieleden of managers te benoemen. Hoofdzakelijk gefinancierd door de overheid betekent dat meer dan 50% van de productiekosten door de overheid worden gefinancierd. De overheidsIZW worden ingedeeld bij de sector overheid. Voorbeelden van overheidsIZW zijn musea, Kamers van Koophandel, openbare bibliotheken.