Overtreding (algemeen)

Een in de Nederlandse wetgeving als zodanig aangeduid strafbaar feit van de minder ernstige soort.