Overlevering

Het uitleveren van personen door een Europese lidstaat aan een andere Europese lidstaat ter berechting en bestraffing voor aldaar begane misdrijven, op grond van het Europees Arrestatiebevel (EAB).