Oprichting van bedrijf

Het toetreden van een nieuw bedrijf tot de populatie van bedrijven. Hiervan is geen sprake bij voortzetting van activiteiten van één of meer bestaande bedrijven onder een andere naam, door eigenaarswisseling, fusie of afsplitsing.