Opbrengst verkochte activa

De gerealiseerde verkoopopbrengst van zelfstandige materiële vaste activa minus eventuele kosten van eigendomsoverdracht.
Niet de (rest)boekwaarde of een eventuele boekwinst.