OV-gebruiker

Openbaarvervoergebruiker: persoon die tijdens de dag van enquêtering minimaal één rit met het openbaar vervoer heeft gemaakt.