Ontsluiting voor zeil-/motorboten (BZM)

Klasse uit de indeling Vaarwegen recreatievaart (BRTN).
De vaarweg is een verbindingswater tussen plassen/merengebieden onderling, of tussen grootvaarwatergebieden en kleine plassen/merengebieden. Tevens geldt dat de vaarweg geschikt is voor boten met een maximale diepgang van 1,90 meter en een maximale masthoogte van 30 meter.