Opvangplaats kindercentra

Plaats die een kindercentrum ter beschikking heeft om kinderen op te vangen.