Onbezoldigd personeel

Personeel dat geen arbeidsloon ontvangt voor de geleverde arbeidsprestatie, zoals vrijwilligers, stagiaires.