Overeengekomen uren (NR)

In de Nationale rekeningen (NR) van het CBS wordt hieronder verstaan: het aantal uren dat een werknemer volgens contract geacht wordt te werken in een bepaalde tijdsperiode (week, maand, etc…).
De in de branche gangbare verlof-, feest- en ADV-dagen horen niet bij de overeengekomen uren. Bijzondere verloven als zwangerschaps- of ouderschapsverlof vallen er wel onder, alsmede uren die verloren gaan met ziekte.