Overig personeel brandweer

Het deel van het brandweerpersoneel dat geen brand- en hulpverleningsactiviteiten verricht. Te denken valt daarbij aan administratieve taken en preventieve taken, zoals voorlichting.