Ophelderingspercentage

Het percentage geregistreerde misdrijven dat is opgehelderd.