Ontheffing van ouderlijk gezag of voogdij

Maatregel van de rechter om ouders het ouderlijk gezag te ontnemen als ze ongeschikt zijn of onmachtig om hun kind te verzorgen en op te voeden.
Het Bureau Jeugdzorg of een landelijk werkende instelling voor (gezins)voogdij krijgt de voogdij over het kind. Het kind gaat meestal voor onbepaalde tijd naar een pleeggezin of een instelling.

Dit begrip is verouderd.