Onvoorwaardelijk sepot

Een onvoorwaardelijk sepot is een beslissing van het OM waarbij het onvoorwaardelijk afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit om beleidsmatige (beleidssepot) of technische redenen (technisch sepot).