Overig binnenwater (bodemgebruik)

Binnenwater, breder dan zes meter, dat niet onder een andere categorie van bodemgebruik valt.
Tot overig binnenwater wordt gerekend:
- vaarwegen (kanalen, grachten, vaarten e.d.);
- rivieren (m.u.v. Rijn en Maas);
- meren en plassen;
- sloten;
- havens, voor zover geen jachthavens.