Overeengekomen arbeidsduur

De duur van de arbeid die in samenspraak met de werknemer door de werkgever is vastgesteld.
De arbeidsduur wordt meestal uitgedrukt in een aantal uren per week.