Onderwijsrichting ISCED

De plaats van opleidingen in de ISCED op basis van de thematische inhoud van het onderwijs.
Onderwijs-/studierichtingen worden door de ISCED ingedeeld in zogenaamde broad fields (eerste digit) en daarbinnen in narrow fields (tweede digit). Daarnaast is een indeling naar ‘fields of education and training'(derde digit) voorgesteld; deze is echter nog niet vastgesteld. Wel is een iets globalere indeling naar ‘fields of training’ (driedigitindeling die een gedeeltelijke aggregatie is van de ‘fields’) vastgesteld, die bedoeld is voor gebruik binnen de EU-landen voor Europese enquêtes naar beroepsonderwijs.
In tegenstelling tot eerdere edities van de SOI sluit de richtingsindeling van de SOI 2006 op het laagste aggregatieniveau, de rubriek, geheel aan bij de indeling naar 'fields of education and training' van de ISCED. In de SOI 2006 is, net zoals in de ISCED, de inhoud van het onderwijs doorslaggevend voor de richting. In eerdere edities van de SOI was de richting gebaseerd op de maatschappelijke sector waartoe een opleiding voorbereid.