Overige particuliere sociale premies

Premies afgedragen aan overige particuliere sociale verzekeringsinstellingen. De premies kunnen op dezelfde manier afgeleid worden als de pensioenpremies.