Opleidingsinternaat

Opleidingsschool (onder andere voor politie en krijgsmacht) met interne huisvesting en huishoudelijke verzorging van de leerlingen.