Oppervlakte bebouwing

Som van de oppervlakten van de verticale projectie van bebouwing.
Met de verticale projectie van de bebouwing wordt bedoeld de grondoppervlakte die de bebouwing inneemt plus de grondoppervlakte die onder uitbouwen van hogere verdiepingen ligt, bijvoorbeeld uitstekende balkons. De oppervlakte van bebouwing wordt berekend in het kader van de Financiële verhoudingswet (Fv).