Onderwijsrichting SOI 2006

De plaats van opleidingen in de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2006 op basis van de maatschappelijke sector of het wetenschapsgebied waarop de opleiding gericht is.
De onderwijsrichting SOI 2006 heeft betrekking op de aard van het onderwijs, dus niet op de denominatie van de onderwijsinstelling, noch op het soort onderwijsinstelling of de onderwijsmethode. De SOI 2006 deelt de richting van een opleiding hiërarchisch in naar sectorgroepen, (sub)sectoren, rubrieksgroepen en rubrieken. Hierbij vormen de sectorgroepen het hoogste aggregatieniveau en de rubrieken het laagste aggregatieniveau.
Op het laagste aggregatieniveau, de rubriek sluit de indeling geheel aan bij de indeling naar fields of education and training (ontwikkeld door Eurostat) van de ISCED 1997. Dit is de internationale onderwijsindeling van UNESCO.