Open droog natuurlijk terrein

Open terrein met een droge ondergrond, met als belangrijkste functie natuur.
Tot open droog natuurlijk terrein wordt gerekend:
- droog heideterrein;
- droog terrein begroeid met kruidgewassen en struweel;
- met grasachtig gewas begroeid natuurlijk terrein (geen agrarisch terrein);
- duin;
- zandverstuiving;
- zandplaat;
- strand.