Overige misdrijven Wet op de economische delicten

Overige misdrijven omschreven in artikel 1 van de Wet op de economische delicten.