Onderwijsniveau SOI 2021

De plaats in de indeling van opleidingen naar niveau volgens de Standaard Onderwijsindeling 2021 (SOI 2021) van het CBS. De publicatieindeling naar niveau van de SOI 2021 is de aanbevolen indeling om te gebruiken voor publicaties en analyses op nationaal niveau. In deze indeling wordt het onderwijs geordend naar niveau en naar inhoud van het onderwijs in de zin van beroepsgericht of algemeen onderwijs. Het niveau wordt bepaald door de minimale onderwijsloopbaan die nodig is om de opleiding met succes te kunnen volgen, de duur van de opleiding en de toegang die de opleiding biedt aan vervolgonderwijs.
Deze niveauindeling is een hiërarchische indeling in 4 aggregatieniveaus. Met uitzondering van het hoogste aggregatieniveau (laag, middelbaar, hoog) zijn alle onderliggende categorieën omschreven met de benamingen van de belangrijkste typen van het actuele onderwijs. De benamingen dekken hierdoor echter niet altijd geheel de lading maar zijn hierdoor wel herkenbaar.

• Het 1e aggregatieniveau bevat de 3 niveaus 1 Laag, 2 Middelbaar en 3 Hoog onderwijsniveau.

• Het 2e aggregatieniveau bevat 5 categorieën, hierin is het onderwijs met laag niveau opgesplitst in Basisonderwijs (11) en in Vmbo, havo-,vwo-onderbouw, mbo1 (12). Onderwijs met hoog niveau is opgesplitst in Hbo-, wo-bachelor (31) en Hbo-, wo-master, doctor (32).

• Het 3e aggregatieniveau omvat 8 categorieën, hierin is het onderwijs met middelbaar verder uitgesplist in 3 groepen: Mbo2 en mbo3 (211), Mbo4 (212) en de bovenbouw van havo en vwo (213).

• Het 4e aggregatieniveau is met 18 categorieën de meest gedetailleerde uitsplitsing naar niveau. Voor meer informatie zie Onderwijsniveau SOI 2021.

De niveauindeling van de SOI 2021 komt overeen met de publicatieindeling naar niveau van de SOI 2016. Vanaf de invoering van de SOI 2021 wordt de basisindeling naar niveau van de SOI 2016 als een variant beschouwd die nog wel voor specifieke doeleinden afgeleid kan worden van de 1e twee digits van de CTO-codes, maar niet meer als een standaard niveauindeling van de SOI 2021 wordt gehanteerd.

De niveauindeling van de SOI 2021 ziet er als volgt uit:

1 Laag
11 Basisonderwijs
111 Basisonderwijs
1111 Basisonderwijs gr1-2
1112 Basisonderwijs gr3-8
12 Vmbo, havo-,vwo-onderbouw, mbo1
121 Vmbo-b/k, mbo1
1211 Praktijkonderwijs
1212 Vmbo-b/k
1213 Mbo1
122 Vmbo-g/t, havo-,vwo-onderbouw
1221 Vmbo-g/t
1222 Havo-, vwo-onderbouw

2 Middelbaar
21 Havo, vwo, mbo
211 Mbo2 en mbo3
2111 Mbo2
2112 Mbo3
212 Mbo4
2121 Mbo4
213 Havo, vwo
2131 Havo-bovenbouw
2132 Vwo-bovenbouw

3 Hoog
31 Hbo-, wo-bachelor
311 Hbo-, wo-bachelor
3111 Hbo-associate degree
3112 Hbo-bachelor
3113 Wo-bachelor
32 Hbo-, wo-master, doctor
321 Hbo-, wo-master, doctor
3211 Hbo-master
3212 Wo-master
3213 Doctor