Overheidsarchief

Archief van een overheidsorgaan: Rijk, provincie, gemeente, waterschap of ander overheidsorgaan.