Openbaar krachtens archiefwet

Alle archiefstukken die zijn overgebracht in de zin van de archiefwet, ongeacht de beperking op de openbaarheid. Archiefstukken afkomstig van bijvoorbeeld particulieren, verenigingen en bedrijven vallen hier niet onder.