Oproepkracht

Werknemer die op oproep of afroep beschikbaar is voor het verrichten van werkzaamheden en met wie geen vaste arbeidsduur is overeengekomen.
Oproepkrachten worden ook wel aangeduid als afroep- of invalkrachten.