Onderzoek verplaatsingsgedrag

Onderzoek met als doelstelling het mobiliteitspatroon van de Nederlandse bevolking te beschrijven.
Sinds 1978 wordt door het CBS jaarlijks de enquête Onderzoek Verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Per 1 januari 1999 is de onderzoeksmethodiek voor de tweede keer gewijzigd. Concreet houdt dit onderzoek in dat bij verplaatsingen informatie wordt verzameld over de plaats van herkomst en bestemming, tijdstip van vertrek en aankomst, welke vervoermiddelen worden gebruikt en met welk motief de verplaatsingen worden gemaakt. Daarnaast wordt ruime aandacht geschonken aan verklarende factoren voor het verplaatsingsgedrag.