Opsporingsambtenaar

Werknemer van een overheidsorgaan die met de opsporing van strafbare feiten is belast (zie artikel 127 Sv).