Onderlinge waarborgmaatschappij (OWM)

Een verzekeringsinstelling als een bijzondere vorm van een vereniging. De leden sluiten verzekeringsovereenkomsten met de vereniging af. Behaalde winst kan ten goede komen aan de leden, bijvoorbeeld via directe uitkering of premiekorting.
Voor deze rechtsvorm gelden vrijwel dezelfde regels als voor een coöperatie. Een onderlinge waarborgmaatschappij is een coöperatieve verzekeraar. Verzekerden zijn doorgaans eveneens lid van de vereniging. Een ledenraad controleert het bestuur.