Overige particuliere sociale uitkeringen

Particuliere sociale uitkeringen die niet gebaseerd zijn op verzekeringen afgesloten bij pensioenfondsen of levensverzekeringsmaatschappijen.