Overige aardoliegrondstoffen

Aardoliegrondstoffen uit andere bronnen.
Voorbeelden zijn synthetische ruwe olie uit teerzanden en olie uit omzetting van kool of aardgas.