Overig meerpersoonshuishouden met kinderen

Particulier huishouden bestaande uit een eenoudergezin of paar met uitsluitend meerderjarige thuiswonende kinderen, of uit een eenoudergezin of paar met minderjarige thuiswonende kinderen en met overige leden van het huishouden.