Omzet, netto

Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan derden.
Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) eigen concernverband.
Waar van toepassing wordt de netto omzet vastgesteld na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende vrachtkosten