Overige seksuele misdrijven

Geweldsmisdrijven, omschreven in art. 243 t/m 245, 247 t/m 250 Wetboek van Strafrecht.
Bijvoorbeeld ontucht plegen of gemeenschap hebben met een persoon beneden 16 jaar.