Officieel rentetarief

Rentetarief dat is vastgesteld door de Europese Centrale Bank (ECB) of de Nederlandse overheid.
Onderscheiden worden:
- Reporente ECB,
- Marginale beleningsrente ECB,
- Depositorente ECB,
- Heffings- en invorderingsrente (Belastingdienst),
- Wettelijke rente (Ministerie van Justitie),
- Rente op studieleningen (Ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschappen).