Onderwijsrichting SOI 2016

De plaats in de indeling van opleidingen naar richting volgens de Standaard Onderwijsindeling 2016 (SOI 2016) van het CBS.
In de SOI 2016 zijn de detailed fields van de ISCED-F 2013 nader uitgesplitst in rubrieken. Veel van deze rubrieken komen overeen met rubrieken die in de SOI 2006 werden onderscheiden. Het totaal aantal rubrieken is afgenomen van 452 tot 318.

Er is bij de uitsplitsing van de detailgroepen van de ISCEDF 2013 naar gestreefd om het detail te behouden dat in de SOI 2006 aanwezig was. Alleen wanneer het aantal binnen een detailgroep te onderscheiden rubrieken naar verhouding te groot werd, zijn rubrieken samengevoegd. Bij het samenvoegen van rubrieken is rekening gehouden met de behoefte aan detaillering voor de statistieken over onderwijs. Richtingen waarbinnen in vergelijking met de SOI 2006 aanzienlijk minder detail wordt onderscheiden zijn talen, expressievakken, detailhandel, bestuurskunde, bouw en transport.