Ondernemingspensioenfonds

Een aan een onderneming verbonden fonds waarin gelden bijeen gebracht worden ter verzekering van de pensioenen van personen die aan die onderneming zijn verbonden.
Ondernemingspensioenfondsen zijn de fondsen vallende onder art. 1, punt c van de Pensioen- en spaarfondsenwet (1952, Stb. 275)).