OM-afdoening

Strafbeschikking waarmee het Openbaar Ministerie (OM) lichte strafbare feiten zelf kan afdoen, zonder tussenkomst van een rechter. De strafbeschikking berust op een schuldvaststelling.
Dit soort afdoeningen betreft dus niet het voorkómen van strafvervolging, maar zijn zelf een vorm van strafvervolging. Er wordt een sanctie opgelegd.