Overige misdrijven Wegenverkeerswet

Verkeersmisdrijven, omschreven in andere artikelen van de Wegenverkeerswet dan in de artikelen 7, lid 1 en 8.
Voorbeelden zijn: het rijden na een ontzegging, het rijden met een ongeldig rijbewijs, joyriding, het rijden na een opgelegd rijverbod, het weigeren van een blaastest of het weigeren van medewerking aan een bloedonderzoek.